Kunde: Silkeborg Kommune

Case om udskiftning af ABA-anlæg på plejecenter i Funder ved Silkeborg.

Effektiv udskiftning af ABA-anlæg på plejecenter

Til stor tilfredshed for Silkeborg Kommune genskabte Henning Mortensen a/s i løbet af kun ét døgn brandsikkerheden på plejecenter i Funder med et opdateret og udvidet ABA-anlæg, som fremover både opdager udvikling af røg og varme – og automatisk tilkalder brandvæsenet.

dskiftning af ABA-anlæg Opgaven

Opgave: Genskab optimal brandsikkerhed

Et nationalt tjek af brandsikkerheden på landets plejehjem og en skrappere fortolkning af loven om brandsikring førte i Silkeborg Kommune til et ønske om at bringe det automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg) på Funder Plejecenter up-to-date, og dermed genskabe optimal sikkerhed for plejecentrets beboere og personale i tilfælde af brand.

Hidtil har ABA-anlægget på Funder Plejecenter ved Silkeborg bestået af detektorer, som kunne registrere varme – men ikke røg. Da man til det gamle ABA-anlæg ikke længere kan skaffe reservedele, krævede udskiftning af ABA-anlæg på plejecenter både en opdatering og en udvidelse.

Udskiftning af ABA-anlæg Løsningen

Løsning: Opdateret og udvidet ABA-anlæg

Henning Mortensen a/s, der er ISO 9001-certificeret inden for automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA), blev efter en tilbudsrunde valgt som samarbejdspartner på brandsikringsopgaven med udskiftning af ABA-anlæg på plejecenter i Funder.

Brandvagt påkrævet under arbejdet

Henning Mortensen a/s tog det gamle ABA-anlæg ud af drift, mens det nye ABA-anlæg blev installeret.

Af hensyn til beboernes og personalets sikkerhed skulle Henning Mortensen a/s derfor sørge for brandvagt på plejecentret, indtil det nye ABA-anlæg var idriftsat og godkendt af brand- og sikringsvidencenteret DBI.

For at genere plejecentrets brugere mindst muligt og for at undgå store omkostninger til brandvagt skulle installationsarbejdet foregå effektivt og hurtigt.

ABA-anlæg installeret på kun ét døgn

Henning Mortensen a/s skiftede alle detektorer i fællesarealerne til nye kombinerede røg- og varmedetektorer. Desuden blev der installeret nyt centraludstyr og kombinerede røg- og varmedetektorer i alle boligarealer. Arbejdet blev udført, mens plejecenteret var i fuld drift og var planlagt, så det generede beboere og personale mindst muligt.

»Udskiftningen af de cirka 180 ABA-enheder og centraludstyret kørte problemfrit og blev løst effektivt af fem elektrikere og lærlinge på kun én dag. Det nye anlæg blev derfor godkendt af DBI allerede næste formiddag«, fortæller Thomas Munk Olsen, der er afdelingschef hos Henning Mortensen a/s.

Udskiftning af ABA-anlæg Resultatet

Resultat: Brandsikkerhed og tryghed optimeret

Med det nye, optimerede ABA-anlæg har Silkeborg Kommune sikret sig, at brandforanstaltningerne på Funder Plejecenter lever op til de gældende regler. Dermed er brandsikkerheden og trygheden for både kommune, beboere, pårørende og personale optimeret på Funder Plejecenter.

»Vi er glade for, at vi har kunnet hjælpe Silkeborg Kommune med udskiftning af ABA-anlæg på ét af kommunens plejecentre«, siger Thomas Munk Olsen.

»Både kommunen og personalet på Funder Plejecenter har efterfølgende udtrykt stort tilfredshed med forløbet og indbyder gerne Henning Mortensen a/s igen til at afgive tilbud på udskiftning af ABA-anlæg. Dét er det største skulderklap, vi kan få«, slutter Thomas Munk Olsen.

Hent case om udskiftning af ABA anlæg på plejecenter i PDF