Banedanmark

For Banedanmark har Henning Mortensen a/s i 2021 udført 1. etape af nyt skifertag på den fredede remisebygning i Viborg.

Skifertag på fredet bygning

Skifertag på fredet bygning: Remisen i Viborg er en fredet bygning. Som ejer er Banedanmark derfor forvalter af kulturarv og dermed forpligtet til at bevare og holde bygningen i den stand, den havde, da den blev opført i 1896. Derfor er en omfattende udvendig renovering og indvendig sanering i disse år i fuld gang.

Remisebygningen blev fra starten opført med skifertag, men er gennem tiden blevet renoveret med tagpap. Med nyt skifertag bliver bygningen ført tilbage til det oprindelige udtryk.

Renovering over flere år

Renoveringen og saneringen af remisebygningen i Viborg strækker sig over nogle år fordelt på flere etaper.

Henning Mortensen a/s har i 2021 udført 1. etape af tagarbejdet. Over en periode på tre måneder var to erfarne blikkenslagere og én blikkenslagerlærling fra blik-afdelingen hos Henning Mortensen a/s tilknyttet opgaven i Viborg.

Skifertag på fredet bygning oplagt af Henning Mortensen a/s

Skifer til tagdækning

På remisebygningen har blikkenslagerne fra Henning Mortensen a/s lagt skiferstenene med dobbeltdækning, som var den oprindelige oplægningsmåde på remisen i Viborg.

»I Danmark har mange ældre bygninger skifer som tagdækning«, fortæller Bo Enemark. Han fortsætter:

»Det kræver både viden og erfaring at lægge et skifertag, men er arbejdet ordentligt udført, så er taget meget solidt og kan holde generationer med fornuftig vedligeholdelse«.

»Etape 1 på remisen i Viborg har været en spændende blikkenslageropgave, fordi der er mange detaljer – for eksempel inddækninger omkring skorstene og tilpasning til den gamle bygning«, slutter Bo Enemark.

 

Fakta om tagentreprisen på remisen i Viborg

Opgave: Nyt skifertag i forbindelse med renovering af remisebygning i Viborg

Entreprise: Tagentreprise, 1. etape

Bygherre: Banedanmark

Lokalitet: Viborg

Projektperiode: 2021