Herning Kommune

I 2023-2024 har Henning Mortensen a/s har hjulpet Herning Kommune med konvertering fra olie- og gasfyr til varmepumper i syv af kommunens bygninger.

Kommune udskifter gas og olie med varmepumper

Herning Kommune har investeret i varmepumper til syv af kommunens bygninger. Hidtil har bygningerne været opvarmet med olie og gas. Henning Mortensen a/s har været udførende installatør i forbindelse med konverteringen til varmepumper.

Arbejdet mod at blive en klimarobust og klimaneutral kommune har fuld fart i Herning. I kommunens klimaplan er der blandt andet fokus på at reducere afhængigheden af fossile brændsler.

Installation af 17 varmepumper

I vintermånederne 2023-2024 har Henning Mortensen a/s derfor hjulpet kommunen med installation af 17 Vølund-varmepumper på i alt syv lokationer, som omfatter blandt andet skole, børnehave, naturskole og botilbud. De syv kommunale bygninger har tidligere været opvarmet med gas og olie.

Til at udføre opgaven med afmontering af eksisterende varmekilder, installation af nye varmepumper i både enkelt- og kaskadeløsninger, teknisk isolering og indregulering har Henning Mortensen a/s over en periode på knap et halvt år haft et fast hold af fire vvs-energispecialister tilknyttet.

Installationsopgaven blev afsluttet i marts 2024, hvor alle varmepumper var afleveret og i fuld drift.

 

Varmepumper i kaskadeløsning

Varmepumper i kaskadeløsning

Service og lovpligtigt eftersyn

De kommende to år vil Henning Mortensen a/s følge Herning Kommunes syv, nye varmepumpeløsninger tæt. Service og lovpligtige eftersyn på varmepumperne, indgår nemlig som en del af det oprindelige projekt.

Fakta om projektet

Kunde: Herning Kommune

Entreprise: Energioptimering

Sted: Syv kommunale bygninger

Projektperiode: 2023-2024