Solgården, Silkeborg Kommune

Case om brandsikring af plejeboliger (ABA-anlæg) i Sjørslev ved Kjellerup.

Brandsikring af plejeboliger (ABA-anlæg)

Henning Mortensen a/s har udskiftet det eksisterende brandalarmanlæg med et nyt og moderne ABA-anlæg og sikrede dermed, at brandsikkerheden kom up-to-date på plejecenteret Solgården i Silkeborg Kommune.

Solgården er et plejecenter for ældre borgere med alkoholmisbrug under Silkeborg Kommune. Det ligger i Sjørslev ved Kjellerup og indeholder 21 et-rums boliger, to afklaringsboliger og en række fællesarealer.

Den 26. februar 2021 stod Henning Mortensen a/s i spidsen for installationen af et nyt og moderne ABA-anlæg, som automatisk tilkalder brandvæsenet, hvis der konstateres udvikling af røg eller varme på plejecenteret.

ABA-anlæg højner sikkerheden i tilfælde af brand

Solgården var det oprindelige ABA-anlæg primært udført med detektorer, som kun registrerer varme. For at bringe brandsikringen i plejeboligerne up-to-date blev Henning Mortensen a/s valgt til at installere nyt centraludstyr og udskifte alle ABA-enheder i både boliger og fællesarealer med nye kombinerede røg- og varmedetektorer.

Nyt ABA-anlæg på kun én arbejdsdag

»Moderniseringen af ABA-anlægget blev gennemført af 4 elektrikere og lærlinge på kun én arbejdsdag«, fortæller Thomas Munk Olsen, der er chef for sikringsafdelingen hos Henning Mortensen a/s. Solgården var i fuld drift under udskiftningen af centraludstyr og de ca. 100 ABA-enheder.

»Vi har tidligere løst en tilsvarende ABA-opgave på et plejecenter i Silkeborg Kommune. Derfor havde vi en klar idé om, hvordan udskiftningen skulle tilrettelægges, så vi kunne arbejde effektivt og genere beboerne mindst muligt«, siger Thomas Munk Olsen, der også havde de aktuelle restriktioner omkring Corona/COVID-19 med i planlægningen af opgaven.

Hurtig og effektiv brandalarmering

Hurtig reaktion er den bedste forudsætning for at få standset en brand og redde mennesker, bygninger og værdier. Med et nyt automatisk brandalarmanlæg installeret på Solgården bliver brandvæsenet fremover alarmeret direkte og straks, der opfanges udvikling af røg eller varme på plejecenteret.

Dermed er brandsikringen i top og både kommune, beboere, pårørende og personale kan føle sig bedst muligt beskyttede mod farlige situationer i fremtiden.

»Vi er glade for, at vi igen har kunnet hjælpe Silkeborg Kommune med brandsikring af plejeboliger i form af et nyt og tidssvarende ABA-anlæg«, siger Thomas Munk Olsen.

Fakta om projektet

Kunde: Silkeborg Kommune, Solgården

Ydelser: Brandsikring af plejeboliger (ABA-anlæg)

Periode: 2021

ISO 9001-certificeret

Henning Mortensen a/s er ISO 9001-certificeret inden for automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA) og kan efter levering og installation af et ABA anlæg også stå for løbende vedligeholdelse. Herunder:

  • årlig eftersyn og afprøvning af brandanlæg i henhold til myndighedernes krav
  • efterfølgende tilpasning af anlægget, hvis behovet på stedet ændrer sig
  • montering, skiltning, reparation og serviceeftersyn af udstyr