Vingaards Officin - Bogtrykmuseet Viborg

Case om brandsikring af museum.

Brandsikring af museum

I 2022 har Henning Mortensen a/s færdiggjort installation af et nyt automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA) på Vingaards Officin – Bogtrykmuseet Viborg.

Brand i et museum kan have katastrofale konsekvenser såsom tab af uerstattelige museumsgenstande. På bogtrykmuseet i Viborg har Henning Mortensen a/s stået for installationen af et nyt ABA-anlæg, som automatisk tilkalder brandvæsenet, hvis der udvikler sig røg, varme eller gnister på museet.

Henning Mortensen a/s brandsikrer bogtrykmuseum i Viborg

Et højt sikkerhedsniveau blandt andet i forhold til brand er betingelsen for, at bogtrykmuseet i Viborg kan opnå tilladelse til at udstille museumsgenstande udlånt fra for eksempel Nationalmuseet.

Derfor blev Henning Mortensen a/s hyret af Vingaards Officin – Bogtrykmuseet Viborg til at etablere et automatisk brandsikringsanlæg (ABA-anlæg) på museet.

»Opstarten på ABA-projektet var en behagelig snak med Thomas Munk Olsen fra Henning Mortensen a/s. Efter dialog og tilbud fra to andre firmaer var der ingen tvivl om, at vi burde acceptere tilbuddet fra Henning Mortensen a/s«, fastslår Ebbe Sørensen fra Vingaards Officin – Bogtrykmuseet Viborg.

Højt brandsikkerhedsniveau med ABA

På Bogtrykmuseet Viborg har Henning Mortensen a/s installeret et ABA anlæg med centraludstyr og ABA-enheder, som detekterer varme, røg og gnister og slår alarm til brandvæsnet så hurtigt, at en brand ikke kan nå at udvikle sig voldsomt.

Brandsikringen med det nye ABA-anlæg øger dermed sikkerheden fremover og beskytter museet i Viborg mod storbrande, hvor uerstattelige værdier, museumsgenstande og bygninger risikerer at gå tabt.

Om samarbejdet med Henning Mortensen a/s siger Ebbe Sørensen fra bogtrykmuseet i Viborg:

»Første fase med sensorer og opsætning af kabler kørte kontinuerligt og uden væsentlige gener. Desværre løb vi ind i en lille ’hovsa’, da det viste sig, at ingen af vore lokaler var egnede til at imødekomme kravene fra (DBI) Dansk Brand Institut. Det kostede en pause på et par måneder, fordi vi selv skulle gøre et separat rum klar til alarmboksen«.

Ebbe Sørensen afslutter:
»Undervejs var der selvfølgelig en del dialog. Det var meget tilfredsstillende, at alle i firmaet var selvkørende – det gav en stor tryghed. Vi takker alle fra Henning Mortensen a/s for et godt samarbejde«.

Fakta om projektet

Kunde: Vingaards Officin – Bogtrykmuseet Viborg

Ydelser: Brandsikring af museum (ABA-anlæg)

Periode: 2022

Brandsikring af museum

Kort om Vingaards Officin – Bogtrykmuseet Viborg

Vingaards Officin – Bogtrykmuseet Viborg  er et arbejdende bogtrykmuseum, hvor man kan opleve dagligdagen, som den var på bogtrykkerierne i midten af 1900-tallet. Besøg museet på Lundvej 8 i Viborg eller læs mere på www.vingaards-officin.dk/.

Certificeret ABA-installatør

Hos Henning Mortensen a/s er vi ISO 9001-certificerede inden for anlæg til automatisk brandalarmering (ABA). Efter levering og installation af et ABA anlæg kan vi også stå for løbende service og vedligeholdelse. Herunder:

  • årlig eftersyn og afprøvning af brandanlæg i henhold til myndighedernes krav
  • tilpasning af anlægget, hvis behovet efterfølgende ændrer sig
  • montering, skiltning, reparation og serviceeftersyn af udstyr