Projektcontroller med erfaring fra økonomi i bygge- og anlægsbranchen

Analytisk stærk projektcontroller med erfaring fra økonomi i bygge- og anlægsbranchen søges til Henning Mortensen a/s.

I stillingen som projektcontroller vil du få et bredt ansvar og stor berøringsflade i organisationen. Du vil have et tæt samarbejde med og være en vigtig sparringspartner for de enkelte projekt- og serviceledere. I en opstartsperiode vil du som projektcontroller referere direkte til direktøren, hvor du skal være med til at sikre, at den løbende økonomiske indregning, fakturering mv. på igangværende projekter er korrekt.

Dine primære ansvarsområder og arbejdsopgaver vil omfatte:

 • Økonomisk styring og opfølgning på virksomhedens entrepriseprojekter.
 • Overvågning og opfølgning på projektomkostninger, ressourceallokering, tidsplaner og fakturering.
 • Identifikation af risici og muligheder i projektøkonomien samt udarbejdelse af relevante anbefalinger til forbedring.
 • Deltagelse i udarbejdelsen af diverse projektøkonomiske beregninger og formidling heraf.
 • Sikring af overholdelse af interne projektstyringsprocedurer og indgåede aftaler mellem HMS og bygherre/kunde samt mellem HMS og grossist/underleverandør.
 • Løbende opdatering af tilbudsmasse og ordrebeholdning herunder udvikling af procedurer og processer, som sikre dette.
 • Opfølgning på fakturering i serviceafdeling herunder støtte til de enkelte serviceledere.
 • Forberedelse af og deltagelse i månedlige projektopfølgningsmøder sammen med direktion, afdelingsledelse og projektansvarlig.
 • Andre ad hoc opgaver med udvikling af økonomiske værktøjer til forbedring af styring generelt og økonomi på de enkelte projekter specifikt.

Vi forventer

 • For at trives i denne rolle, bør du have følgende kvalifikationer:
 • Relevant uddannelse inden for økonomi, regnskab eller lignende.
 • Minimum 3 års erfaring fra bygge- og anlægsbranchen.
 • Erfaring som projektcontroller eller en lignende rolle, hvor du har arbejdet med projektøkonomi og rapportering inden for byggebranchen.
 • Solid forståelse for økonomistyring og regnskabsprincipper.
 • Analytisk tænkning og evnen til at omsætte komplekse data til konkrete anbefalinger.
 • Dygtig bruger af MS Office, især Excel, samt kendskab til projektstyringsværktøjer.

Sådan ansøger du

Send direktør Johnny Sørensen et par ord om dig selv og dit CV på job@henning-mortensen.dk. Skriv ’Projektcontroller’ i emnefeltet. Eller ring til ham på tlf.: 22 72 73 54 og få en uformel snak om jobbet som projektcontroller hos Henning Mortensen a/s.

Arbejdssted: Lillehøjvej 38, 8600 Silkeborg

Vi ønsker jobbet besat hurtigst muligt og holder derfor løbende samtaler.

 

Følg os på Facebook og LinkedIn.